Vy över Arbogaån med minneslund och kyrkogården Arboga