En vy över Arboga och Arbogaån, det grönskar i träden