Blomman och biet eller eller det humlan hursom så är det alltid energi på småkrypen under sommaren