vinterbilder 2018/2019

Ännu har inte vintern slagit till och mycket snö har det inte varit men någr fina vinterdagr och lite snö och en vit och fin jul fick vi nog över stora delar av landet, kommer att fylla på denna sida under vinter när det blir mera fina vinterdagr och förhoppningsvis mera snö,