25 års jubileum Arboga karnivalen

Solsken och hett! det kanske tillhör en Karnival och så var det ochså nnär arboga karnivalen firade 25 års jubileum, och karnivaltåget flöt fram på stadens gator i solgasset och med många personer som kantade Arbogas gator, och kul att det händer saker och livas upp i staden