Sjolejon isla Ballestas Peru

Isla Ballestas  en o i stilla havet dar man se djurlivet i sin naturliga miljo, och det finnes mangder av faglar och pingviner och allt som kan finnas i vatten, och valdigt intresant att komma nara nar det inte ar i en park eller dylikt har ar det riktiga djurlivet som visas, och vi hade turen att passera nar sjolejonungen skulle fa sin frukost!